יום ראשון, מאי 13, 2012

בית המדרש של ר' אליעזר הקפר?

לאחר מלחמת ששת הימים, נערכו סקרים ארכיאולוגיים ברחבי הרמה, במהלכם איתרו מספר רב של כתובות ועיטורים שגילו עושר אדיר של ממצאים "יהודיים", אחד הממצאים החשובים ביותר הוא כתובת שנמצאה על משקוף אבן בתוך מסגד בכפר הסורי דאבוריה ששכן כאן עד 67. 
בכתובת רואים עיטור של שני עופות דורסים המחוברים ביניהם בנחש עם טבעת וביניהם כתוב בכתב עברי "זה בית מדרשו שהלרבי (של רבי) אליעזר הקפר". משקוף הכתובת מוצג כיום לא רחוק מפה, במוזיאון עתיקות הגולן בקצרין.
הממצא המדהים הכה בעולם הארכיאולוגיה והותיר רבים מהם פעורי פה. האם זוהי הוכחה חד משמעית על  קיום חיים יהודיים בגולן?
האם יתכן שרבי אליעזר הקפר  תנא שאמרותיו חותמות את אמרות התנאים במסכת אבות חי כאן בכפר דבורה שבגולן? האם זהו בית מדרשו?
כפי ששמתם לב, כאן בגל החורבות הזה, רב הנסתר על הגלוי. ייתכן ור' אליעזר פעל ולימד כאן. יתכן שזהו רק בית מדרש על שמו של ר' אלעזר? יש כאלה המשייכים את ר' אלעזר הקפר דווקא לעיר לוד. מכל מקום, עיון באמרותיו יכול בהחלט לשייך אותו דווקא לנוף ולהתרחשות הגולנית 
וכך מופיע באבות דרבי נתן:"ר' אליעזר הקפר אומר: אל תהא כמשקוף העליון שאין יד בני אדם יכולה ליגע בה. ולא כאסקופה העליונה שמבלעת פרצופות ולא כאסקופה האמצעית שמנגפת את הרגליים אלא הוי כאסקופה התחתונה שהכל דשין בה וסוף כל הבניין נסתר והיא במקומה עומדת"
תתבוננו טוב על האבנים האלה. המציאות שבה בניין יכול להיהרס אופיינית מאוד לאזור רמת הגולן שבשולי "השבר הסורי אפריקאי" רווי רעידות האדמה,  מציאות שהכירו ר' אליעזר ותושבי האזור.   

 
עיטורי עופות דורסים בשימוש משני. כפר דבורה, רמת הגולן

(קטע אופציונאלי. תלוי ברמת הקשב של הקבוצה)
דמותו המרתקת של רבי אליעזר הקפר בין אם הייתה כאן ובין אם לאו מעוררת השראה. עיון בהגותו השנונה
מעידה על גדלות קומתו. לא סתם כיבד אותו ידידו, ''הנשיא''. כשנתן לו את המשנה החותמת את פרקי אבות:
ד,כז [כא] רבי אליעזר הקפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם.
ד,כח [כב] הוא היה אומר, היילודים למות, והמתים לחיות, והחיים לידון: לידע ולהודיע להיוודע שהוא היוצר, והוא הבורא, והוא המבין, והוא הדיין, והוא עד, והוא בעל דין, והוא עתיד לדון; שאין לפניו לא עוולה, ולא שכחה, ולא משוא פנים, ולא מקח שוחד--שהכול שלו. ודע, שהכול בא לחשבון. ואל יבטיחך יצרך, שבשאול בית מנוס--שעל כורחך אתה נוצר, ועל כורחך אתה נולד, ועל כורחך אתה חי, ועל כורחך אתה מת, ועל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
על הפסיקה של רבי אליעזר הקפר האומר "על כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת". רבים הרימו גבה ועל כן, מהי נפקא מינה? כשהבנאדם יורד לעולם צריך להיות רצונו להשאר למעלה ששם כמובן טוב לו יותר. אבל לאחר שרואה שרצון הקב''ה הוא שירד למטה, על כרחך שזה ירידה לצורך עלייה. (ואנו נרד עכשיו מהכפר בחזרה לאוטובוס ו... אל תשכחו שזוהי ירידה לצורך עליה).

עוד... 

בית מדרש וירטואלי ברשת
קתדרה - יישובים עתיקים וסביבתם ברמת הגולן

אין תגובות: